Ціни і тарифи на послуги

ЦІНИ І ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ

Позика, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

Вартість кредиту залежить від виду, терміну, схеми погашення Кредиту та виду забезпечення. Процентна ставка за кредитом ринкова і чесна та становить від 12% річних.

Приклад розрахунку процентної ставки

Приклад базується на припущенні, що сторони виконають свої зобов`язання своєчасно та в повному обсязі.

Річна процентна ставка (365 днів) = 24,00%,

Сума позики – 10 000,00 грн.,

Строк користування позикою – 30 днів,

Відсотки за 1 день = 10 000,00 грн. * 24,00% /365 днів = 62,58 грн.,

Відсотки за 30 днів = 6,58 грн. х 10 днів = 197,40 грн.,

Сума процентів до повернення – 197,40 грн.

Факторинг:

Вартість факторингу залежить від фінансового стану Вашої компанії, термінувідстрочення платежів за договором поставки, історії та дисципліни розрахунків здебіторами, забезпечення ризиків та включає:

  • Плату за факторингове обслуговування яка складає 1% річних та 24% річних за фінансування.
Фінансовий лізинг:

Вартість фінансового лізингу залежить від розміру авансового платежу і терміну лізингу.

Розмір, спосіб здійснення і періодичність лізингових платежів враховують особливості Вашого бізнесу і визначаються договором, згідно якого лізингові платежі включають:

  • Відшкодування частини вартості предмета лізингу;
  • Компенсацію відсотків за кредитом;
  • Винагорода лізингодавця.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОГОВОРИ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг

У клієнта наявне право на відмову від договору про надання фінансових послуг.

Cтрок, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після укладення.

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)

Мінімальний строк дії договору не застосовується.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

- У клієнта наявне право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за один місяць до запланованої дати розірвання Договору. При цьому клієнт зобов’язаний виконати обов’язки передбачені Договором в повному обсязі, в т.ч. щодо сплати всіх необхідних платежів.

- Позичальник (споживач) має право дострокового виконання договору (а саме: дострокового виконання всіх обов’язків передбачених відповідним договором, в т.ч. сплати всіх необхідних платежів).

Порядок внесення змін та доповнень до договору

- за згодою сторін;

- інші права Товариства відповідно до договорів.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.