Cтати клієнтом

Cтати клієнтом

Перелік документів для отримання фінансових послуг в Нашій компанії

1. Заявка на отримання фінансових послуг
2. Статутні та реєстраційні документи:

- Копія Статуту;

- Копія свідоцтва (виписки) у державній реєстрації;

- Копія довідки з Статистики;

- Копія свідоцтва платника ПДВ;

- Копії ліцензій, якщо діяльність ліцензується;

- Копія наказу про призначення на посаду керівника і головного бухгалтера;

- Копія паспорту та ідентифікаційного номеру керівника і головного бухгалтера;

- Копія паспорту та ідентифікаційного номеру засновників компанії.

3. Фінансова звітність за останні 4 звітних періоди:

- Копія Балансу підприємства (форма № 1);

- Копія звіту про фінансові результати (форма № 2);

- Копія звіту про рух грошових коштів (форма № 3).

4. Розшифровка статей балансу "Дебіторська кредиторська заборгованість" за останні 12 місяців (помісячно).
5. Взаєморозрахунки з дебіторами, з яким планується працювати по факторингу (картка контрагента) за останні 6 місяців (помісячно).
6. Документи, які характеризують обсяги операцій, що здійснюються з Зазначеними контрагентами-боржниками (копії договорів поставки, купівлі-продажу).
7. Довідка з обслуговуючих банків про щомісячні обороти і залишки коштів на рахунках по останні 6 місяців. Довідка про наявність кредитів із зазначенням строків видачі та погашення, сум і процентних ставок по кредитах.
8. Інші документи на вимогу Фінансової компанії.